Ewangelia na 12 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.11.2019 wg św. Łukasza 17, 7-10 z komentarzem: Jezus powiedział: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź zaraz i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.11.2019 wg św. Łukasza 17, 1-6 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.11.2019 wg św. Łukasza 20, 27-38 z komentarzem: Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.11.2019 wg św. Jana 2, 13-22 z komentarzem: Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.11.2019 wg św. Łukasza 16, 1-8 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać». Na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.11.2019 wg św. Łukasza 15, 1-10 z komentarzem: W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.11.2019 wg św. Łukasza 14, 15-24 z komentarzem: Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. On zaś mu powiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.11.2019 wg św. Łukasza 14, 12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.11.2019 wg św. Łukasza 19, 1-10 z komentarzem: Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i […]
Czytaj dalej…