Ewangelia na 2 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.12.2019 wg św. Mateusza 8, 5-11 z komentarzem:

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc:

„Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź!» – a idzie; drugiemu: «Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: «Zrób to!» – a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Komentarz do Ewangelii na 2 grudnia:

Setnik prosi o uzdrowienie sługi. Jest żołnierzem Rzymu, który zawojował ojczyznę Żydów, ale nie waha się prosić o pomoc przedstawiciela narodu podbitego. Ma przewagę, ale prosząc okazuje swoją zależność. A jak to wygląda u Ciebie? Umiesz innych prosić o pomoc, czyli pokazać swoją zależność od nich?

A czy Jezusa prosisz o pomoc, gdy spotykają Cię trudne sytuacje? Jezus od razu wykazał gotowość przyjścia z pomocą. Zdziwiła Go nie tylko pokora, ale i wiara setnika. Jak stwierdził, nawet wśród Żydów, znających Boga, takiej nie znalazł. Potrafisz tak Mu zaufać w swoich potrzebach?

Jezus daje więcej niż Go prosimy – to często powtarzane zdanie, które dla niektórych brzmi jak frazes. Obietnica nieba dla ludzi spoza Narodu Wybranego jest także dla Ciebie. Wierzysz w to? A może to dla Ciebie zbyt odległa perspektywa w codziennym zagonieniu? Panie, daj, abym nie wstydził się prosić o pomoc. Pomóż mi traktować Cię poważnie – jak Osobę, od której jestem zależny. Daj też, abym w mojej bieganinie dostrzegł w Tobie moją przyszłość.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *