Ewangelia na 24 lipca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 24.07.2016 wg św. Jana 15,1-8 z komentarzem: Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lipca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 17.07.2016 wg św. Łukasza 10,38-42 z komentarzem: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 lipca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 10.07.2016 wg św. Łukasza 10,25-37 z komentarzem: Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 lipca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 03.07.2016 wg św. Łukasza 10,1-12.17-20 z komentarzem: Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 26.06.2016 wg św. Łukasza 9,51-62 z komentarzem: Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 19.06.2016 wg św. Łukasza 9,18-24 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 12.06.2016 wg św. Łukasza 7,36-50.8,1-3 z komentarzem: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2016 z komentarzem

Ewangelia z 29.05.2016 wg św. Łukasza 7,1-10 z komentarzem: Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2016 z komentarzem

Ewangelia z 22.05.2016 wg św. Jana 16,12-15 z komentarzem: Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ […]
Czytaj dalej…