Ewangelia na 28 września 2016 z komentarzem

Ewangelia z 28.09.2016 wg św. Łukasza 9,57-62 z komentarzem: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2016 z komentarzem

Ewangelia z 27.09.2016 wg św. Łukasza 9,51-56 z komentarzem: Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2016 z komentarzem

Ewangelia z 25.09.2016 wg św. Łukasza 16,19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2016 z komentarzem

Ewangelia z 18.09.2016 wg św. Łukasza 16,1-13 z komentarzem Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 września 2016 z komentarzem

Ewangelia z 11.09.2016 wg św. Łukasza 15,1-10 z komentarzem: W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 sierpnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 28.08.2016 wg św. Łukasza 14, 1. 7-14 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 sierpnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 21.08.2016 wg św. Łukasza 13,22-30 z komentarzem: Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 sierpnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 14.08.2016 wg św. Łukasza 12,49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 sierpnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 07.08.2016 wg św. Łukasza 12, 32-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest […]
Czytaj dalej…