Ewangelia na 28 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2017 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei; na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2017 wg św. Jana 16, 23b-28 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2017 wg św.Jana 16, 20-23a z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2017 wg św. Jana 16, 16-20 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2017 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem: Jezus powiedział swoim uczniom: “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2017 wg św. Jana 16, 5-11 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: “Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2017 wg św. Jana 15, 26-27. 16, 1-4a z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2017 wg św. Jana 14, 15-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2017 wg św. Jana 15, 18-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2017 wg św. Jana 15, 12-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. […]
Czytaj dalej…