Ewangelia na 25 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2019 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2019 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2019 wg św. Łukasza 15,1-3.11-32 z komentarzem: W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2019 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2019 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2019 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem: Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2019 wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24A z komentarzem: Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2019 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2019 wg św. Łukasza 9, 28B-36 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2019 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…