Ewangelia na 29 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2017 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2017 wg św. Jana 6, 1-15 z komentarzem: Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.  Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2017 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2017 wg św. Jana 3,16-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2017 wg św. Marka 16, 15-20 z komentarzem: Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.04.2017 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.04.2017 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.04.2017 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.04.2017 wg św. Jana 21, 1-14 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.04.2017 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…