Ewangelia na 28 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2018 wg św. Marka 10, 17-27 z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2018 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2018 wg św. Marka 10, 13-16 z komentarzem: Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2018 wg św. Marka 10, 1-12 z komentarzem: Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2018 wg św. Marka 14, 22-25 z komentarzem: W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2018 wg św. Marka 9, 38-40 z komentarzem: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2018 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2018 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2018 wg św. Jana 15, 26-27; 16, 12-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2018 wg św. Jana 21, 20-25 z komentarzem: Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?». Gdy więc go Piotr ujrzał, […]
Czytaj dalej…