Ewangelia na 24 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2018 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2018 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2018 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem: Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.09.2018 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2018 wg św. Łukasza 7, 36-50 z komentarzem: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2018 wg św. Łukasza 7, 31-35 z komentarzem: Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2018 wg św. Łukasza 7,1-10 z komentarzem: Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2018 wg św. Marka 8, 27-35 z komentarzem: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.09.2018 wg św. Łukasza 2, 33-35 z komentarzem: Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.  Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać […]
Czytaj dalej…