Ewangelia na 27 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2020 wg św. Marka 3, 22-30 z komentarzem: Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.01.2020 wg św. Mateusza 4, 12-23 z komentarzem: Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.01.2020 wg św. Marka 16, 15-18 z komentarzem: Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.01.2020 wg św. Marka 3, 13-19 z komentarzem: Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2020 wg św. Marka 3, 1-6 z komentarzem: W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.01.2020 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem: Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.01.2020 wg św. Marka 2, 18-22 z komentarzem: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.01.2020 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.01.2020 wg św. Marka 2, 13-17 z komentarzem: Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu […]
Czytaj dalej…