Ewangelia na 21 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.09.2020 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2020 wg św. Mateusza 20, 1-16a z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2020 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem: Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2020 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2020 wg św. Łukasza 7, 36-50 z komentarzem: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2020 wg św. Łukasza 7, 31-35 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście». Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2020 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2020 wg św. Mateusza 18, 21-35 z komentarzem: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2020 wg św. Łukasza 6, 43-49 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera […]
Czytaj dalej…