Ewangelia na 23 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.10.2017 wg św. Łukasza 12, 13-21 z komentarzem: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2017 wg św. Mateusza 22, 15-21 z komentarzem: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.10.2017 wg św. Łukasza 12, 8-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.10.2017 wg św. Łukasza 12, 1-7 z komentarzem: Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.10.2017 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.10.2017 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2017 wg św. Łukasza 11, 37-41 z komentarzem: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.10.2017 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2017 wg św. Mateusza 22, 1-14 z komentarzem: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.10.2017 wg św. Łukasza 11, 27-28 z komentarzem: Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają». Komentarz do Ewangelii 14 października: Błogosławieni znaczy również […]
Czytaj dalej…