Ewangelia na 19 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.01.2019 wg św. Marka 2, 13-17 z komentarzem: Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.01.2019 wg św. Marka 2, 1-12 z komentarzem: Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.01.2019 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.01.2019 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem: Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2019 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem: W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.01.2019 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem: Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.01.2019 wg św. Łukasza 3, 15-16. 21-22 z komentarzem: Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.01.2019 wg św. Jana 3, 22-30 z komentarzem: Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie, i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2019 wg św. Łukasza 5, 12-16 z komentarzem: Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.01.2019 wg św. Łukasza 4, 14-22a z komentarzem: Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby […]
Czytaj dalej…