Ewangelia na 17 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2018 wg św. Łukasza 11, 42-46 z komentarzem: Jezus powiedział: «Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.10.2018 wg św. Łukasza 11, 37-41 z komentarzem: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2018 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.10.2018 wg św. Marka 10, 17-30 z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.10.2018 wg św. Łukasza 11, 27-28 z komentarzem: Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Komentarz do Ewangelii na 13 października: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.10.2018 wg św. Łukasza 11, 15-26 z komentarzem: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.10.2018 wg św. Łukasza 11, 5-13 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.10.2018 wg św. Łukasza 11, 1-4-42 z komentarzem: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.10.2018 wg św. Łukasza 10, 38-42 z komentarzem: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.10.2018 wg św. Łukasza 10, 25-37 z komentarzem: Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, […]
Czytaj dalej…