Ewangelia na 11 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2018 wg św. Jana 3, 16-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2018 wg św. Jana 3, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2018 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.04.2018 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2018 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2018 wg św. Jana 21, 1-14 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.04.2018 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.04.2018 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2018 wg św. Jana 20, 11-18 z komentarzem: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2018 wg św. Mateusza 28, 8-15 z komentarzem: Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A […]
Czytaj dalej…