Ewangelia na 18 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.06.2017 wg św. Mateusza 9, 36-38  10, 1-8. z komentarzem: A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.06.2017 wg św. Mateusza 5, 33-37 z komentarzem: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2017 wg św. Mateusza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.06.2017 wg św. Jana 6, 51-58 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.06.2017 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.06.2017 wg św. Mateusza 5, 13-16 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.06.2017 wg św. Mateusza 5, 1-12 z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.06.2017 wg św. Jana 3, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.06.2017 wg św. Marka 12, 35-37 z komentarzem: Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.06.2017 wg św. Marka 12, 35-37 z komentarzem: Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? mocą Ducha Świętego: “Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest […]
Czytaj dalej…