Ewangelia na 17 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2017 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2017 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2017 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem: Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.03.2017 wg św. Mateusza 23, 1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.03.2017 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.03.2017 wg św. Mateusza 17, 1-9 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.03.2017 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził». A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.03.2017 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj!», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.03.2017 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2017 wg św. Łukasza 11,29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na […]
Czytaj dalej…