Ewangelia na 18 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.08.2017 wg św. Mateusza 19, 3-12 z komentarzem: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.08.2017 wg św. Mateusza 18, 21-35. 19,1 z komentarzem: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.08.2017 wg św. Mateusza 18,15-20 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.08.2017 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem: Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.08.2017 wg św. Mateusza 17, 22-27 z komentarzem: Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.08.2017 wg św. Mateusza 14, 22-33 z komentarzem: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.08.2017 wg św. Mateusza 17, 14-20 z komentarzem: Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.08.2017 wg św. Mateusza 16, 24-28 z komentarzem: Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.08.2017 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.08.2017 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem […]
Czytaj dalej…