Ewangelia na 8 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.08.2018 wg św. Mateusza 15, 21-28 z komentarzem: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.08.2018 wg św. Mateusza 14, 22-36 z komentarzem: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.08.2018 wg św. Marka 9, 2-10 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.08.2018 wg św. Jana 6, 24-35 z komentarzem: Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.08.2018 wg św. Mateusza 14, 1-12 z komentarzem: W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.08.2018 wg św. Mateusza 13, 54-58 z komentarzem: Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2018 wg św. Mateusza 13, 47-53 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.08.2018 wg św. Mateusza 13, 44-46 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.07.2018 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2018 wg św. Mateusza 13, 31-35 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują […]
Czytaj dalej…