Ewangelia na 14 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2018 wg św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.02.2018 wg św. Marka 8, 14- 21 z komentarzem: Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.02.2018 wg św. Marka 8, 11-13 z komentarzem: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».  A zostawiwszy ich, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.02.2018 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.02.2018 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem: Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.02.2018 wg św. Marka 7, 24-30 z komentarzem: Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.02.2018 wg św. Marka 7, 14-23 z komentarzem: Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.02.2018 wg św. Marka 7, 1-13 z komentarzem: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.02.2018 wg św. Marka 6, 53-56 z komentarzem: Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do […]
Czytaj dalej…