Ewangelia na 13 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.06.2018 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.06.2018 wg św. Mateusza 5, 13-16 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.06.2018 wg św. Mateusza 10, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.06.2018 wg św. Marka 3, 20-35 z komentarzem: Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.06.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52a z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.06.2018 wg św. Jana 19, 31-37 z komentarzem: Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.06.2018 wg św. Marka 12, 28b-34 z komentarzem: Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.06.2018 wg św. Marka 12, 18-27 z komentarzem: Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2018 wg św. Marka 12, 13-17 z komentarzem: Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.06.2018 wg św. Marka 12, 1-12 z komentarzem: Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: «Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od […]
Czytaj dalej…