Ewangelia na 13 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.04.2019 wg św. Jana 11, 45-57 z komentarzem: Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.04.2019 wg św. Jana 10, 31-42 z komentarzem: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2019 wg św. Jana 8, 51-59 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2019 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2019 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.04.2019 wg św. Jana 8, 12-20 z komentarzem: Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2019 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem: Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2019 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem: Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.04.2019 wg św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 z komentarzem: Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.04.2019 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…