Ewangelia na 19 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2020 wg św. Marka 8, 22-26 z komentarzem: Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: „Czy coś widzisz?” A gdy ten przejrzał, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2020 wg św. Marka 8, 14-21 z komentarzem: Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2020 wg św. Marka 8, 11-13 z komentarzem: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. A zostawiwszy ich, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2020 wg św. Mateusza 5, 17-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2020 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.02.2020 wg św. Marka 7, 24-30 z komentarzem: Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.02.2020 wg św. Marka 7, 14-23 z komentarzem: Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.02.2020 wg św. Marka 7, 1-13 z komentarzem: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.02.2020 wg św. Marka 6, 53-56 z komentarzem: Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do […]
Czytaj dalej…