Ewangelia na 19 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.04.2017 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.04.2017 wg św. Jana 20, 11-18 z komentarzem: Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.04.2017 wg św. Mateusza 28, 8-15 z komentarzem: Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.04.2017 wg św. Jana 20, 1-9 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.04.2017 wg św. Mateusza 28, 1-10 z komentarzem: Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.04.2017 wg św. Jana 18, 1-40. 19, 1-42 z komentarzem: Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.04.2017 wg św. Jana 13, 1-15 z komentarzem: Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał,  Jezus, wiedząc, że […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.04.2017 wg św. Mateusza 26, 14-25 z komentarzem: Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2017 wg św. Jana 13, 21-33. 36-38 z komentarzem: W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2017 wg św. Jana 12, 1-11 z komentarzem: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego […]
Czytaj dalej…