Ewangelia na 12 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2018 wg św. Mateusza 11, 28-30 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2018 wg św. Mateusza 18, 12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.12.2018 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem: Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2018 wg św. Łukasza 3, 1-6 z komentarzem: Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.12.2018 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.12.2018 wg św. Mateusza 9, 27-31 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.12.2018 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2018 wg św. Mateusza 15, 29-37 z komentarzem: Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2018 wg św. Łukasza 10, 21-24 z komentarzem: Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2018 wg św. Mateusza 8, 5-11 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, […]
Czytaj dalej…