Ewangelia na 10 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.03.2020 wg św. Mateusza 23, 1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.03.2020 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2020 wg św. Mateusza 17, 1-9 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.03.2020 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.03.2020 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.03.2020 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.03.2020 wg św. Jana 15, 9-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.03.2020 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.03.2020 wg św. Mateusza 25, 31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2020 wg św. Mateusza 4, 1-11 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On […]
Czytaj dalej…