Ewangelia na 3 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2023 wg św. Marka 13,33-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2023 wg św. Mateusza 25,31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.11.2023 wg św. Mateusza 25,14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.11.2023 wg św. Mateusza 25,1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.11.2023 wg św. Mateusza 23,1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2023 wg św. Mateusza 22,34-40 z komentarzem: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2023 wg św. Mateusza 22,15-21 z komentarzem: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2023 wg św. Mateusza 22,1-14 z komentarzem: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.10.2023 wg św. Mateusza 21,33-43 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2023 wg św. Mateusza 21,28-32 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: […]
Czytaj dalej…