Ewangelia na 11 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2021 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.04.2021 wg św. Jana 20, 1-9 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2021 wg św. Jana 12, 12-16 z komentarzem: Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, oraz: „Król Izraela!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój się, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2021 wg św. Jana 12, 20-33 z komentarzem: Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.03.2021 wg św. Jana 3, 14-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.03.2021 wg św. Jana 2, 13-25 z komentarzem: Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2021 wg św. Marka 9,2-10 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2021 wg św. Marka 1, 12-15 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2021 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.02.2021 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem: Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem […]
Czytaj dalej…