Ewangelia na 21 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.04.2024 (J 10,11-18) z komentarzem: Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.04.2024 (Łk 24,35-48) z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2024 (J 20,19-31) z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2024 (J 20,1-9) z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2024 (Mk 14,1-9 – fragment z Ewangelii dnia) z komentarzem: Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępem ująć i zabić. Lecz mówili: Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2024 (J 12,20-33) z komentarzem: Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.03.2024 (J 3,14-21) z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.03.2024 (J 2,13-25) z komentarzem: Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2024 (Mk 9,2-10) z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2024 (Mk 1,12-15 ) z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się […]
Czytaj dalej…