Ewangelia na 3 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2022 wg św. Łukasza 10, 1-12. 17-20 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.06.2022 wg św. Łukasza 9, 51-62 z komentarzem: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.06.2022 wg św. Łukasza 9, 18-24 z komentarzem: Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.06.2022 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2022 wg św. Jana 14, 15-16. 23b-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2022 wg św. Łukasza 24, 46-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2022 wg św. Jana 12, 44-50 z komentarzem: Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.05.2022 wg św. Jana 13, 31-33a. 34-35 z komentarzem: Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2022 wg św. Jana 21, 1-19 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy […]
Czytaj dalej…