Ewangelia na 18 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.08.2019 wg św. Łukasza 12, 49–53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.08.2019 wg św. Łukasza 12, 32-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.08.2019 wg św. Łukasza 12, 13-21 z komentarzem: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2019 wg św. Łukasza 11, 1-13 z komentarzem: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.07.2019 wg św. Łukasza 10, 38-42 z komentarzem: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.07.2019 wg św. Łukasza 10, 25-37 z komentarzem: Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.07.2019 wg św. Łukasza 10, 1-12. 17-20 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2019 wg św. Łukasza 9, 51-62 z komentarzem: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.06.2019 wg św. Łukasza 9, 18-24 z komentarzem: Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2019 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. […]
Czytaj dalej…