Ewangelia na 10 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.02.2019 wg św. Łukasza 5, 1-11 z komentarzem: Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.02.2019 wg św. Łukasza 4, 21-30 z komentarzem: Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2019 wg św. Łukasza 1, 1-4. 4, 14-21 z komentarzem: Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.01.2019 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.01.2019 wg św. Łukasza 3, 15-16. 21-22 z komentarzem: Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.01.2019 wg św. Mateusza 2, 1-12 z komentarzem: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2018 wg św. Łukasza 1, 39-45 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2018 wg św. Łukasza 3, 10-18 z komentarzem: Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2018 wg św. Łukasza 3, 1-6 z komentarzem: Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. […]
Czytaj dalej…