Ewangelia na 4 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.02.2018 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem: Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.01.2018 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem: W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.01.2018 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem: Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.01.2018 wg św. Jana 1, 35-42 z komentarzem: Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.01.2018 wg św. Marka 1, 7-11 z komentarzem: Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.12.2017 wg św. Łukasza 2, 22-40 z komentarzem: Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2017 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2017 wg św. Jana 1, 6-8. 19-28 z komentarzem: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.12.2017 wg św. Marka 1, 1-8 z komentarzem: Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2017 wg św. Marka 13, 33-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, […]
Czytaj dalej…