Ewangelia na 24 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.11.2019 wg św. Łukasza 23, 35-43 z komentarzem:

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.

Komentarz do Ewangelii na 24 listopada:

To, co budzi agresję wobec Jezusa, to jego nieskalaność. Nie ma lepszego świadectwa niż świadectwo autentycznego życia – kogoś oddanego sprawie w uczciwy sposób. Nic też nie budzi większej zazdrości i wyrzutów sumienia, jak sukces osiągnięty tą drogą. Złość człowieka o mrocznym sercu, któremu się nie udało, zrobi, wszystko by ośmieszyć i wzgardzić takim ideałem. Podeptany i oszpecony ideał traci swoją moc i uspokaja nieczyste sumienie.

Ludzie myślę, że mogą zanegować Boga, ośmieszyć Go, unicestwić… To dzieje się na naszych oczach. W każdej chwili możemy się przyłączyć do linczu na tym ideale nieskalanego serca, do którego wiemy, że nie dorastamy. Pozostaje uznać swoją słabość albo zaatakować!

Co robisz ze swoją wolnością? Czy uznajesz Jezusa za swojego Króla, a jego królestwo za swoje królestwo? Uwaga, to nie królestwo blichtru, ale uznania własnej słabości. To królestwo, którego konsekwencją często jest upokorzenie tu na ziemi. Tam gdzie prosi się o Ducha Bożego, tam często przychodzą prześladowania. Proś więc dzisiaj o Ducha Bożego i o przyjście Królestwa Chrystusa. Nie daj się jednak zwieść. To jest królestwo serca, którego pokoju nikt i nic nie zdoła Ci odebrać!

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.