Ewangelia na 4 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.03.2017 wg św. Łukasza 12, 35-40 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.03.2017 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem: Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 02.03.2017 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 01.03.2017 wg św. Mateusza 6,1-6 ; 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2017 wg św. Marka 10, 28-31 z komentarzem: Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2017 wg św. Marka 10, 17-27 z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2017 wg św. Mateusza 6, 24-34 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2017 wg św. Marka 10, 13-16 z komentarzem: Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2017 wg św. Marka 10, 1-12 z komentarzem: Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2017 wg św. Marka 9, 41-50 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień […]
Czytaj dalej…