Ewangelia na 28 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2017 wg św. Marka 10, 28-31 z komentarzem:

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Komentarz do Ewangelii 28 lutego:

Opuścić wszystko i pójść za Jezusem. W dzisiejszej rzeczywistości to bardzo trudne zadanie. Zapewne i dla Piotra w ówczesnych czasach nie było to łatwe. Zastanów się dziś, co najtrudniej jest ci zostawić, aby w pełni oddać się Chrystusowi. Z czym masz największy problem, a może z kim? Może jest w twoim życiu jakaś relacja, która utrudnia ci podążanie za Chrystusem?

Rzeczy materialne, relacje, pieniądze, sława, kariera. Decydując się na życie z Chrystusem, możesz spotkać się z niezrozumieniem, lecz Jezus zapewnia dziś ciebie, tak jak obiecał wtedy Piotrowi, że zostawiając wszystko ze względu na Niego i Ewangelię stokroć więcej otrzymasz teraz, a w przyszłości – życie wieczne. Czy nie tego pragnie twoja dusza?

Zastanów się nad tym, co dzisiaj najbardziej przysłania ci Chrystusa. Co w twoim życiu jest takiego, że nie potrafisz wstać i pójść za Nim. To, co najtrudniej jest nam zostawić jest często tym, o co bardzo zabiegamy. Być może to Jezus miał na myśli, mówiąc, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Poproś Jezusa, aby dał ci siłę do tego, aby odrzucić w swoim życiu to, co jest przeszkodą w twojej relacji z Nim samym. Pomódl się za osoby, które być może nie rozumieją twojej drogi czy twojego powołania. Powierz to wszystko Jezusowi, a On będzie działał.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *