Ewangelia na 4 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.03.2017 wg św. Łukasza 12, 35-40 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Komentarz do Ewangelii 4 marca:

Pozdrawiając się słowami memento mori, czyli „pamiętaj o śmierci”, średniowieczni zakonnicy uwrażliwiali się na to, aby zawsze być gotowym na spotkanie z Panem. Przepasane biodra z dzisiejszej Ewangelii są symbolem gotowości, a zapalone światło symbolizuje czujność. Bo właśnie takiej postawy – duchowej gotowości i czujności – wymaga od nas Bóg. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Nim teraz?

W duchowej czujności i gotowości nie chodzi jednak tylko o to, aby dobrze przygotować się na kres swojego życia. Być czujnym, to być w stanie rozpoznać Chrystusa we wszystkich potrzebujących. Być gotowym, to umieć okazać miłość Bogu, którego spotykasz w drugim człowieku. Czy potrafisz dostrzec Chrystusa w drugim człowieku?

Człowiek, który chce służyć Bogu, musi być czujny na potrzeby chwili i gotowy do działania. W każdym momencie życia musi stawiać sobie pytanie, czego chce od mnie Pan. Każda chwila stawia przed tobą jakieś zadania. Jednak czy zadajesz sobie trud rozeznawania tego, czego w danej sytuacji oczekuje od ciebie Bóg? Czy zdajesz sobie sprawę, że konkretna okazja służenia Chrystusowi może już się w twoim życiu nie powtórzyć? Poproś o światło Ducha Świętego, abyś każdego dni umiał dokonywać właściwych wyborów.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *