Ewangelia na 1 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 01.03.2017 wg św. Mateusza 6,1-6 ; 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Komentarz do Ewangelii 1 marca:

Wielki Post nie jest czasem samodoskonalenia się i wyznaczania sobie zadań, które zostaną porzucone zaraz po Świętach Wielkanocnych. Wielki Post to przestrzeń towarzyszenia Jezusowi w Jego drodze ku misterium śmierci i zmartwychwstania. Bądź z Nim, aby uczyć się od Niego, „aby Go więcej kochać i więcej iść w Jego ślady”.

Pierwszymi z narzędzi do naśladowania Chrystusa, jakie wskazuje nam Ewangelia, są jałmużna, modlitwa i post. Spróbuj przyjrzeć się, jak posługiwał się nimi sam Jezus. Jak dawał jałmużnę, poświęcając innym nie tylko pieniądze, ale także swój czas i zdolności, jak się modlił, jak pościł. Czy widząc, jak to robił Jezus, bardziej rozumiesz ich znaczenie?

Fundamentem dla jałmużny, modlitwy i postu jest skromność. Jezus mówi: nie trąb przed sobą o tym, co robisz, módl się w zaciszu, aby w ten sposób Bogu oddać chwałę, a nie sobie i swoim czynom. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie, otoczy cię swoją chwałą, tak jak otoczył nią swojego Syna. Powierz Jezusowi cały okres Wielkiego Postu, który jest przed tobą, aby On cię prowadził i przemieniał przez upodabnianie do siebie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *