Ewangelia na 25 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2017 wg św. Marka 10, 13-16 z komentarzem:

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarz do Ewangelii 25 lutego:

Apostoł to symbol tego, co w tobie dojrzałe, rozwinięte. Może to być twoje wykształcenie, życiowa mądrość, umiejętności czy światopogląd. Podziękuj za to wszystko, co postrzegasz jako skarb, który ciągle pomnażasz.

Dziecko natomiast to te cechy, które potrzebują jeszcze zmian. Pomyśl teraz o swoich postawach, które mógłbyś określić jako niedojrzałe czy nieodpowiedzialne. Nazwij je i oddaj Jezusowi, aby dotknął tych sfer twojego życia. On chce je błogosławić.

Jednak nie wszystkie cechy dziecka wymagają zastąpienia innymi. Postawy takie jak zaufanie czy otwartość powinniśmy w sobie utwierdzać i ciągle rozwijać. Przyjrzyj się tej stronie twojego dziecięctwa. Przyjdź do Jezusa, aby umocnił w tobie prostotę, szczerość i ufność. Na koniec przytul się do Jezusa jak dziecko. Wsłuchaj się w bicie Jego serca, oraz to, co dziś chce ci powiedzieć o twoim sercu. Jesteś Jego dzieckiem!

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *