Ewangelia na 2 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.09.2017 wg św. Mateusza 25, 14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2017 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2017 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2017 wg św. Mateusza 23, 27-32 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2017 wg św. Marka 6, 17-29 z komentarzem: Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i i chciała go zgładzić, lecz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2017 wg św. Mateusza 23, 13-22 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2017 wg św. Mateusza 16,13-20 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2017 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2017 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2017 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael […]
Czytaj dalej…