Ewangelia na 15 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.04.2024 (J 6,22-29) z komentarzem: Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.04.2024 (Łk 24,35-48) z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.04.2024 (J 6,16-21) z komentarzem: Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.04.2024 (J 6,1-15) z komentarzem: Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2024 (J 3,31-36) z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2024 (J 3,16-21) z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2024 (J 3,7b-15) z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Na to rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.04.2024 (Łk 1,26-38) z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2024 (J 20,19-31) z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2024 (Mk 16,9-15) z komentarzem: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali […]
Czytaj dalej…