Ewangelia na 12 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.04.2021 wg św. Jana 3, 1-8 z komentarzem: Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”. W odpowiedzi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.04.2021 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2021 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2021 wg św. Jana 21, 1-14 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.04.2021 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2021 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2021 wg św. Jana 20, 11-18 z komentarzem: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.04.2021 wg św. Mateusza 28, 8-15 z komentarzem: Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.04.2021 wg św. Jana 20, 1-9 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2021 wg św. Jana 18, 1-40. 19, 1-42 z komentarzem: Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę […]
Czytaj dalej…