Ewangelia na 12 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.07.2020 wg św. Mateusza 13, 1-9 z komentarzem: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.07.2020 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2020 wg św. Mateusza 10, 37-42 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.06.2020 wg św. Mateusza 10, 26-33 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.06.2020 wg św. Mateusza 9,36-10,8 z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.06.2020 wg św. Jana 3, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.05.2020 wg św. Jana 20, 19-23 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2020 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.05.2020 wg św. Jana 14, 15-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.05.2020 wg św. Jana 14, 1-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję […]
Czytaj dalej…