Ewangelia na 17 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2021 wg św. Marka 10, 35-45 z komentarzem: Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.10.2021 wg św. Marka 10, 17-30 z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.10.2021 wg św. Marka 10, 2-16 z komentarzem: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2021 wg św. Marka 9, 38-43. 45. 47-48 z komentarzem: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2021 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2021 wg św. Marka 8, 27-35 z komentarzem: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.09.2021 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem: Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2021 wg św. Marka 7, 1-8a.14-15.21-23 z komentarzem: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.08.2021 wg św. Jana 6, 55. 60-69 z komentarzem: W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.08.2021 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…