Ewangelia na 29 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2020 wg św. Jana 11, 1-45 z komentarzem: Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2020 wg św. Jana 9, 1-41 z komentarzem: Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2020 wg św. Jana 4, 5-42 z komentarzem: Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2020 wg św. Mateusza 17, 1-9 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2020 wg św. Mateusza 4, 1-11 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2020 wg św. Mateusza 5, 38-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2020 wg św. Mateusza 5, 17-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.02.2020 wg św. Mateusza 5, 13-16 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.02.2020 wg św. Łukasza 2, 22-40 z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.01.2020 wg św. Mateusza 4, 12-23 z komentarzem: Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, […]
Czytaj dalej…