Ewangelia na 15 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2023 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.01.2023 wg św. Mateusz 3, 13-17 z komentarzem: Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2023 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.12.2022 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2022 wg św. Mateusza 11, 2-11 z komentarzem: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2022 wg św. Mateusza 3, 1-12 z komentarzem: W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” Sam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.11.2022 wg św. Mateusza 24, 37-44 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.11.2022 wg św. Łukasza 23,35-43 z komentarzem: Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.11.2022 wg św. Łukasza 21, 5-19 z komentarzem: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy […]
Czytaj dalej…