Ewangelia na 23 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2023 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2023 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2023 wg św. Jana 5, 1-16 z komentarzem: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2023 wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a z komentarzem: Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2023 wg św. Jana 9, 1-41 z komentarzem: Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2023 wg św. Łukasza 18, 9-14 z komentarzem: Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2023 wg św. Marka 12, 28b-34 z komentarzem: Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2023 wg św. Łukasza 11, 14-23 z komentarzem: Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2023 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.03.2023 wg św. Mateusza 18, 21-35 z komentarzem: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, […]
Czytaj dalej…