Ewangelia na dziś z komentarzem

W języku greckim wyrażenie „Ewangelia na dziś z komentarzem” oznacza tak naprawdę „dobrą nowinę na dzisiaj”. W tym dziale, znajdują się cotygodniowe fragmenty i rozważania, bieżącej Ewangelii na dziś, opatrzonej odpowiednim komentarzem.

Ewangelia na 12 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.07.2024 (Mt 10,16-23) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was … Read More

Ewangelia na 11 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.07.2024 (Mt 19,27-29) z komentarzem: Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić … Read More

Ewangelia na 10 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.07.2024 (Mt 10,1-7) z komentarzem: Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, … Read More

Ewangelia na 9 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.07.2024 (Mt 9,18-26) z komentarzem: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!” Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, … Read More

Ewangelia na 8 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.07.2024 (Mt 9,18-26) z komentarzem: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która … Read More

Ewangelia na 7 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.07.2024 (Mk 6,1-6) z komentarzem: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego … Read More

Ewangelia na 6 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.07.2024 (Mt 9,14-17) z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana … Read More

Ewangelia na 5 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.07.2024 (Mt 9,9-13) z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. … Read More

Ewangelia na 4 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.07.2024 (Mt 9,1-8) z komentarzem: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. … Read More

Ewangelia na 3 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2024 (J 20,24-29) z komentarzem: Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej … Read More