Ewangelia na 28 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2024 (Mk 10,28-31) z komentarzem: Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2024 (Mk 10,17-27) z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2024 (Mt 28,16-20) z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2024 (Mk 10, 13-16) z komentarzem: Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2024 (Mk 10, 1-12) z komentarzem: Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2024 (Mk 14, 22-25) z komentarzem: W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2024 (Mk 9,38-40) z komentarzem: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2024 (Mk 9,30-37 ) z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2024 (J 19,25-34) z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2024 (J 15,26-27;16,12-15) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy […]
Czytaj dalej…