Ewangelia na 31 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2017 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Komentarz do Ewangelii 31 sierpnia:

Jezus zachęca nas do czuwania i trwania w gotowości. Na pewno są sytuacje w twoim życiu, na które bardzo czekasz. Gdy budzisz się rano i odliczasz dni, które pozostały do tego wymarzonego momentu. Czy Jezus chce, abyś tak samo czekał na przyjście Syna Człowieczego i Sąd Ostateczny? Z drugiej strony mocne słowa Jezusa mogą budzić przerażenie i strach. Czy z lęku przed dniem sądu mam trwać w oczekiwaniu na ten dzień?

Jezus porównuje cię w Ewangelii do gospodarza, który zarządza swoim mieniem i ludźmi. Każdy otrzymał pewne dary, talenty i osoby, które razem z nim żyją. Przypatrz się swoim codziennym relacjom, temu jak służysz innym swoimi umiejętnościami. Może na tym powinna polegać czujność i gotowość chrześcijanina, bo wezwaniem Boga może być każda codzienna sytuacja. Staraj się w najdrobniejszej rzeczy pamiętać, że właśnie w tym Bóg powołuje cię do konkretnego działania – tu i teraz. Bądź czujny i wykorzystuj każdą napotkaną sytuację.

Próbuj żyć tak, jakby to dzisiaj miał przyjść Syn Człowieczy. Zauważ, jak zmieni się twoje podejście do codziennych spraw, do twoich bliskich i znajomych. Za każdym razem postaraj się być wdzięczny za wszystko, co cię spotkało.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *