Ewangelia na 25 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2017 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem:

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Komentarz do Ewangelii 25 sierpnia:

Pytanie o to, co jest najważniejsze, nurtowało także Żydów z dzisiejszej Ewangelii. Mieli oni setki nakazów. Zapytali więc Jezusa, co On o tym sądzi. Na co dzień spotykasz się z różnymi przepisami, zasadami, których należy przestrzegać. Sam również posiadasz swoje zasady. Jakie one są? Czym się kierujesz, dokonując wyborów? Czy pytanie: „co jest najważniejsze?” kierujesz także do Boga?

Jezus odpowiedział Żydom, że najistotniejsze jest, aby miłowali Boga całym sobą. A dziś te same słowa kieruje do ciebie. Mówi, żebyś Boga ukochał w pełni. I sercem, i duszą, i umysłem. Najważniejsza ma stać się miłość do Boga. A jak jest w twoim życiu? Co jest na pierwszym miejscu: troska o zdrowie, rodzina, praca zawodowa?

Te wszystkie ważne dla ciebie sprawy to twoje życie. Jezus nie mówi, żebyś to odrzucił, nie dbał o siebie i tych, których kochasz. Wskazuje dalej na miłość bliźniego. Ale wszystko ma wypływać z miłości do Boga. Dokonując wyborów w życiu, mamy się kierować przykazaniem miłości. Miłość Boga jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *