Ewangelia na 14 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2019 wg św. Mateusza 17, 10-13 z komentarzem: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.12.2019 wg św. Mateusza 11, 16-19 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2019 wg św. Mateusza 11, 11-15 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2019 wg św. Mateusza 11, 28-30 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.12.2019 wg św. Mateusza 18, 12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2019 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem: Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.12.2019 wg św. Łukasza 1,26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.12.2019 wg św. Mateusza 9, 35-38 10, 1. 5a. 6-8 z komentarzem: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 6 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.12.2019 wg św. Mateusza 9, 27-31 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!” Wtedy dotknął ich oczu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2019 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, […]
Czytaj dalej…