Ewangelia na 29 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2019 wg św. Mateusza 2, 13-15. 19-23 z komentarzem:

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

Komentarz do Ewangelii na 29 grudnia:

Pan Bóg zostaje ukazany jako ten, który troszczy się o swoich wybranych. Gdy tylko Jezus znajduje się w niebezpieczeństwie, objawia się Józefowi, by ten uciekał wraz z Maryją i Jezusem do Egiptu. Zastanów się, jak Bóg pomaga ci w twoim życiu?

Józef jest posłuszny woli Boga. Nie ma wątpliwości co do tego, co należy zrobić. Ale też nie musi pytać o szczegóły, o precyzyjny plan działania. Wie, jakie zadanie powierzył mu Bóg, a że jest człowiekiem zaradnym, potrafi znaleźć sposób, by dostać się do Egiptu. Pan Bóg daje nam takie zadania, które jesteśmy w stanie wykonać. Dlatego zastanów się, jakie posiadasz dary, którymi Pan może się posługiwać lub już się posługuje?

W naszym współdziałaniu z Bogiem ważne jest to, co przeżywamy. Nie chodzi o to, by czekać na znak z nieba do działania. Józef w drodze powrotnej uświadamia sobie, że niebezpiecznie jest wracać do Judei i Pan Bóg potwierdza jego obawy. Święty Józef jest ukazany jako ten, który nie boi się przedstawiać swoich lęków Panu Bogu. Jakimi przeżyciami i uczuciami dzielisz się z Bogiem na modlitwie? Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w działaniu. By uczył cię, że to Bóg troszczy się o ciebie, że słucha cię i pozwala ci się rozwijać.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.