Ewangelia na 25 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.12.2019 wg św. Łukasza 2, 1-14 z komentarzem: W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2019 wg św. Łukasza 1, 67-79 z komentarzem: Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2019 wg św. Łukasza 1, 57-66 z komentarzem: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.12.2019 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.12.2019 wg św. Łukasza 1, 39-45 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.12.2019 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.12.2019 wg św. Łukasza 1, 5-25 z komentarzem: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.12.2019 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2019 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2019 wg św. Mateusza 21, 23-27 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, […]
Czytaj dalej…