Ewangelia na 27 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2019 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem:

Pierwszego dnia po szabacie, Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Komentarz do Ewangelii na 27 grudnia:

Bóg działa w ukryciu, ale daje się poznać w znakach, które zostawia. Jan uwierzył nie dlatego, że miał objawienie z nieba. Nie zobaczył też zmartwychwstałego Chrystusa, tylko ślady po Nim: zwinięte płótna. To, co widzialne, stało się bramą do tego, co niewidzialne. Także tobie Bóg wysyła sygnały poprzez to, co znane i powszednie. Przez jakie zwykłe znaki przemówił do Ciebie ostatnio Pan?

Żeby uwierzyć, trzeba nauczyć się patrzeć. Jednak sam fizyczny wzrok to za mało. Piotr też patrzył i niewiele dostrzegł, w przeciwieństwie do Jana, który zobaczył to, czego nie widać. Jak sądzisz: czym różni się ich patrzenie? A jak ty patrzysz na świat i na to, co cię w życiu zaskakuje?

Może czasem masz trudności z wiarą. Może tak być, gdy ciągle jesteś zabiegany. A w biegu naprawdę niewiele widać. Jan musiał się zatrzymać, wejść do grobu i oderwać myśli od samego siebie. Każda modlitwa jest zatrzymaniem się, by rozpoznać Boga, który przechodzi i jakoś dotyka twojego życia. Dzięki modlitwie możesz Go rozpoznać nawet tam, gdzie wydaje się, że panuje śmierć. Wsłuchaj się teraz w Niego. Poproś Ducha Świętego o zdolność do takiego patrzenia sercem i oczami, byś mógł zauważać cuda w zwyczajności życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.