Ewangelia na 24 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2018 wg św. Jana 11, 45-57 z komentarzem: Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2018 wg św. Jana 10, 31-42 z komentarzem: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2018 wg św. Jana 8, 51-59 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2018 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2018 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2018 wg św. Mateusza 1, 16.18-21.24A z komentarzem: Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2018 wg św. Jana 12, 20-33 z komentarzem: Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2018 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem: Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2018 wg św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 z komentarzem: Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2018 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…