Ewangelia na 20 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2018 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»

A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych». Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego».

A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Komentarz do Ewangelii na 20 marca:

Każdy grzech ściąga nas w dół, do ziemi, ku niskości. Zarazem mamy w sobie pragnienie wzniesienia się na wyżyny. Jesteśmy stworzeni do lotów, do szybowania w górę, bo taki jest nasz Stwórca i do tego nas stworzył.

Najczęściej wywyższenie rozumiemy jako bycie lepszym od innych, rywalizację, okazanie siły. Jezus pokazuje ci dziś, że wywyższa tylko miłość i ją właśnie ukazuje w Swoim wywyższeniu na krzyżu. Miłość wyrasta ponad małoduszność, nienawiść, obojętność, chytrość, przemoc. Za każdym razem: Jesteś wielki, kiedy przebaczasz. Jesteś wielki, kiedy pierwszy wyciągasz dłoń. Jesteś wielki, kiedy zło dobrem zwyciężasz. Jesteś wielki, kiedy poświęcasz się dla innych.

Sam w sobie nie posiadasz takiej miłości. Potrzebujesz Kogoś z wysoka, kto wydobędzie cię z niskości tego świata i sprawi, że będziesz zdolny kochać. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jego przebaczenia, by umieć przebaczać innym. Potrzebujesz Jego miłości, by umieć kochać innych. Potrzebujesz Jego poświęcenia, by umieć żyć dla innych. Potrzebujesz Jego wywyższenia, by umieć patrzeć na innych Jego oczami, wznosić się nad zło, które cię dotyka. Wyznaj dziś swą wiarę słowami: Jezu, chcę zaufać Tobie, bo Ty dodajesz mi siły, by iść w górę. Z Tobą zawsze dojdę na szczyt.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *