Ewangelia na 17 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2018 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem:

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu.

Komentarz do Ewangelii na 17 marca:

Niektórzy spośród słuchających słów Jezusa, zapewniają, że to On jest obiecanym Zbawicielem. Ale nie wszyscy tak uważają. Niektórzy są zupełnie przeciwnego zdania i sieją zwątpienie w Jezusa. Jak zachowujesz się pośród ludzi, którzy błędnie rozumieją Jezusa albo niewłaściwie interpretują Jego słowa?

Papież Franciszek przypomniał podczas Światowych Dni Młodzieży, że młodzi ludzie mogą przemieniać świat. Powiedział: „Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może się zmienić”. Jak Jezus dotyka twojego serca, jak zachęca cię do przemieniania świata?

Posłuchaj jeszcze raz tekstu Ewangelii i proś o światło i siły, aby odnaleźć właściwą, ewangeliczną drogę postępowania w sytuacjach zamieszania, kontrowersji, nieporozumień, zwłaszcza gdy zdarzają się one w Kościele. Porozmawiaj z Jezusem o pragnieniach twojego serca. Gdzie widzisz przeszkody dla ich realizacji? Poproś Pana o pomoc w pokonywaniu przeszkód.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *