Ewangelia na 3 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2018 wg św. Jana 20, 11-18 z komentarzem: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2018 wg św. Mateusza 28, 8-15 z komentarzem: Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2018 wg św. Jana 20, 1-9 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2018 wg św. Marka 16, 1-7 z komentarzem: Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2018 wg św. Jana 18, 1-40 19, 1-42 z komentarzem: Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowi Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz otrzymawszy kohortę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2018 wg św. Jana 13, 1-15 z komentarzem: Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2018 wg św. Mateusza 26, 14-25 z komentarzem: Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2018 wg św. Jana 13, 21-33. 36-38 z komentarzem: W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2018 wg św. Jana 12, 1-11 z komentarzem: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2018 wg św. Marka 11, 1-10 z komentarzem: Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie […]
Czytaj dalej…