Ewangelia na 23 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2018 wg św. Jana 10, 31-42 z komentarzem:

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»

Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”?

Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Komentarz do Ewangelii na 23 marca:

Pan Jezus zostaje oskarżony o bluźnierstwo. Żydzi chwytają za kamienie, chcą Go zabić. Są zbulwersowani. Jezus po raz kolejny stara się wytłumaczyć im najgłębsze motywacje swojego działania. Jednak oni nie chcą słuchać Jego tłumaczeń. Wolą swoje uprzedzenia, wyobrażenia i osądy.

Jezus nie zraża się niechęcią, przewrotnością, niesprawiedliwym atakiem ze strony Żydów. Szuka różnych dróg dotarcia do ich serc i umysłów. Odwołuje się do oczywistości dobrych czynów. Cytuje tak bliskie ich myśleniu Prawo. W końcu próbuje rozumowego wywodu. Bóg walczy o człowieka nawet bardzo zagubionego. Czy przypominasz sobie, jak walczył o ciebie?

Pan zaprasza do wsłuchiwania się w Słowo Boże, ale też do uważnego słuchania bliźniego, uważnego wpatrywania się w otaczający świat. Bóg Ojciec wciąż dokonuje swoich dzieł, jest aktywny w swoim stworzeniu, inicjuje procesy i im towarzyszy. Ile razy czynił to w twoim życiu? Módl się tymi słowami: Panie Jezu, nie pozwól mi nigdy zastygnąć w schematach i uprzedzeniach. Proszę, rozbijaj jej zawsze i doszczętnie, gdy przeszkadzają mi kochać Ciebie i moich bliźnich.

Źródła: evangelizo.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *