Ewangelia na 22 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2018 wg św. Jana 8, 51-59 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję.

Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem». Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz do Ewangelii na 22 marca:

Co to znaczy zachować naukę Jezusa? Nauką Jezusa jest miłość. On cały jest Miłością Boga do człowieka. Zachować naukę Jezusa oznacza więc przyjąć i naśladować Jezusa, który jest Bożą Miłością. To przyjęcie uzdalnia, aby kochać wszystkich bez żadnych warunków. Kochać i nie zważać na rany. Kochać wszystkich bez różnicy i nie decydować o tym, kto jest godzien miłości, a kto nie.

Syn Boży wyraża Miłość Boga do człowieka poprzez swoje wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. W ten sposób odpowiada na najgłębsze pragnienie każdego człowieka, który chce nadać sens swoim trudom, wysiłkom, a ostatecznie również swojemu istnieniu. Jak ty nadajesz sens temu, co robisz każdego dnia?

Jezus mówi, że ten, kto zachowa Jego naukę, nie zazna śmierci na wieki. Jezus zwraca się do ciebie każdego dnia, a szczególnie dzisiaj, i mówi: „Kocham cię. Chcę ci dać życie wieczne”. Wsłuchaj się w tę prawdę. Mów do Jezusa: Panie, Ty do końca umiłowałeś wszystkich ludzi. Daj mi udział w tej miłości. Pomóż budzić miłość w moich bliźnich. Daj nam posmakować życia wiecznego już teraz.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *