Ewangelia na 26 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2024 (Łk 6,36-38) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2024 (Mk 9,2-10) z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2024 (Mt 5,43-48) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2024 (Mt 5,20-26) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2024 (Mt 16,13-19) z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2024 (Łk 11,29-32) z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2024 (Mt 6, 7-15) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2024 (Mt 25,31-46 ) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2024 (Mk 1,12-15 ) z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2024 (Łk 5,27-32) z komentarzem: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi […]
Czytaj dalej…