Ewangelia na 26 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2024 (Łk 6,36-38) z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Komentarz do Ewangelii na 26 luty:

Jezus wyjaśnia, na czym polega miłosierdzie, zaczynając od dwóch zaleceń: „Nie sądźcie i nie potępiajcie”. Nasze pragnienie sprawiedliwości często objawia się koncentracją na złu, na słabościach, na tym, co niedoskonałe zarówno w innych, jak i w nas samych. Uważamy, że osądzenie i potępienie zła uczyni nas lepszymi. Tymczasem umyka nam to, co w nas i wokół nas jest dobre. Co dobrego możesz powiedzieć o ludziach, z którymi jest ci najtrudniej?

Miłosierdzie wiąże się także z dawaniem. Nie chodzi tylko o dobra materialne, ale też o dzielenie się czasem, radą, pomocą… Dobro rodzi dobro, dlatego za hojność możemy spodziewać się nagrody. Na ziemi może to być odwzajemniony uśmiech czy wsparcie, gdy sami jesteśmy w potrzebie. Obfitości nagrody w niebie nie zdołamy sobie wyobrazić. Co dałeś dziś innym albo jakie dobro zamierzasz w tym dniu komuś wyświadczyć?

Nieprzychylne sądy wydajemy także o sobie samych. Potępiamy siebie, rozpamiętujemy dawno wyznane grzechy, nie dajemy sobie sami miłości… A przecież żeby kochać innych, trzeba najpierw pokochać siebie. Do tego wzywa przykazanie miłości bliźniego: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Posłuchaj ponownie Ewangelii tak, jakby dotyczyła twojego stosunku do siebie samego. Jak możesz stać się dla siebie bardziej miłosierny? Spróbuj na koniec porozmawiać z miłosiernym Panem Jezusem o tym wszystkim, co wydało ci się ważne podczas tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *