Ewangelia na 24 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.04.2021 wg św. Jana 6, 55. 60-69 z komentarzem: W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.04.2021 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.04.2021 wg św. Jana 6, 44-51 z komentarzem: Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.04.2021 wg św. Jana 6, 35-40 z komentarzem: Jezus powiedział do ludu: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.04.2021 wg św. Jana 6, 30-35 z komentarzem: W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba””. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.04.2021 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem: Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.04.2021 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.04.2021 wg św. Jana 6, 16-21 z komentarzem: Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.04.2021 wg św. Jana 6, 1-15 z komentarzem: Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.04.2021 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął […]
Czytaj dalej…