Ewangelia na 26 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2021 wg św. Jana 10, 1-10 z komentarzem:

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają.

Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości”.

Komentarz do Ewangelii na 26 kwietnia:

„Owce słuchają Jego głosu, woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je”. Do tego, by Jezus mógł cię prowadzić, potrzebne jest to, byś Go słuchał. Jesteś Jego owcą, On zwraca się do ciebie po imieniu, zna cię doskonale, chce cię prowadzić, ale czy ty słuchasz Jego głosu?

Tylko Jezus jest tym, który przynosi ci zbawienie. On jest pasterzem i bramą dla ciebie. Jemu możesz zaufać. Przyszedł po to, byś miał życie. Tyle razy słyszałeś o tym, że On jest dobry, że troszczy się o ciebie, co zatem sprawia, że masz tyle wątpliwości?

Jezus chce nie tylko obdarować cię życiem, ale chce tego, byś miał życie w obfitości, chce twojego szczęścia, uświęcenia, zbawienia. Chce, byś żył w pełni i cieszył się życiem. Pomyśl, kto oprócz Niego jest w stanie aż tak bardzo się o ciebie zatroszczyć? Kto, oprócz Niego, oddał za ciebie całe swoje życie? Na koniec tej modlitwy opowiedz Jezusowi, co cię poruszyło. Bądź sobą przed Nim. Nie udawaj nikogo, kim nie jesteś. Prawdziwe spotkanie jest wtedy, kiedy jest się sobą.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *