Ewangelia na 1 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2021 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Komentarz do Ewangelii na 1 maja:

Relacja wymaga spotkania. Każdego dnia widzisz wiele osób. Większość z nich mijasz na ulicy. Tylko z nielicznymi rozmawiasz przez chwilę. Zapewne o kilku ludziach możesz powiedzieć, że znasz ich dobrze… Zastanów się, gdzie wśród tych osób możesz odnaleźć Jezusa. Mijasz Go każdego dnia, ale czy udało ci się Go poznać?

To sam Jezus uzdalnia cię do tego, abyś rozpoznawał Go w swojej codzienności. Mówi do ciebie poprzez to, co dla ciebie robi. Objawia ci Ojca w zwykłych codziennych sprawach, w czasie spokojnym i w czasie chaosu.. Czy chcesz poznać Jezusa tak naprawdę, tu i teraz?

Okazję do poznania Jezusa masz każdego dnia. Wystarczy tylko we właściwy sposób spojrzeć na swoje życie i na to, co się w nim dzieje: spotkania, powodzenia czy trudności. Aby odczytać Boże działanie, spróbuj wsłuchać się w głębię swojego serca. Poproś Boga o pomoc. Porozmawiaj z Nim o tym, co udało ci się odkryć. Na zakończenie możesz podziękować Bogu za to, że tak cudownie cię stworzył. Zwłaszcza za wrażliwe serce, dzięki któremu możesz Go poznawać.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *