Ewangelia na 31 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.10.2020 wg św. Łukasza 13, 18-21 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.10.2020 wg św. Łukasza 14, 1-6 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2020 wg św. Łukasza 13, 31-35 z komentarzem: W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: „Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”. Lecz On im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2020 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem: Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.10.2020 wg św. Łukasza 13, 18-21 z komentarzem: Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach”. I […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.10.2020 wg św. Łukasza 13, 10-17 z komentarzem: Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.10.2020 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.10.2020 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.10.2020 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2020 wg św. Łukasza 12, 49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie […]
Czytaj dalej…