Ewangelia na 24 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.10.2020 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.10.2020 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2020 wg św. Łukasza 12, 49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.10.2020 wg św. Łukasza 12, 39-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.10.2020 wg św. Łukasza 12, 35-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.10.2020 wg św. Łukasza 12, 13-21 z komentarzem: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.10.2020 wg św. Mateusza 22, 15-21 z komentarzem: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2020 wg św. Łukasza 12, 8-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.10.2020 wg św. Łukasza 12, 1-7 z komentarzem: Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.10.2020 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę […]
Czytaj dalej…