Ewangelia na 1 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2020 wg św. Łukasza 4, 31-37 z komentarzem: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2020 wg św. Łukasza 4, 16-30 z komentarzem: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2020 wg św. Mateusza 16, 21-27 z komentarzem: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2020 wg św. Marka 6, 17-29 z komentarzem: Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2020 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2020 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2020 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2020 wg św. Mateusza 23, 23-26 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2020 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2020 wg św. Mateusza 16, 13-20 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…