Ewangelia na 26 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2020 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem:

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Komentarz do Ewangelii na 26 sierpnia:

Bóg jest zainteresowany całym człowiekiem i nie odrzuca niczego z tego, co jest dla nas ważne. Dotyczy to również radości, której symbolem jest wino. Spójrz na Twój dzisiejszy dzień, wydarzenia, spotkania, emocje. Przyjmij to, że Bóg troszczy się o najdrobniejsze sprawy i patrzy na ciebie z miłującą uwagą. Jak się czujesz z tym spojrzeniem teraz?

Maryja mówi Jezusowi o tym, jakich trudności doświadczają weselnicy. Nie stosuje oceny, czy krytyki, nikogo nie poucza. Po prostu mówi do swojego Syna: „Nie mają wina”. Zanim zaczniemy interpretować i wartościować fakty, warto po prostu nazwać to, czego doświadczamy, a ocenę zostawić Bogu.

Jezus nie rwie się od razu do działania. Jego pasją jest pełnienie woli Ojca, stąd podaje w wątpliwość myśl o tym, żeby zaradzić sytuacji. Odnosi ją do centrum swojego życia – relacji z Ojcem. Dopiero wtedy podejmuje decyzję i wciela ją w życie. Jak konsultujesz swoje decyzje i działania z Bogiem? Słuchając jeszcze raz Ewangelii, przyglądaj się Jezusowi. Poproś Maryję, by wyjednała ci łaskę, której potrzebujesz – o to, by rodziło się w tobie pragnienie poddania każdej decyzji miłującej woli Ojca.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

2 odpowiedzi do “Ewangelia na 26 sierpnia 2020 z komentarzem

  1. Nie mają wina…a ja nie mam mocnej wiary, a ja nie mam mocnej nadziei w Bogu, a ja nie mam gorącej miłości ku Bogu…ja nie mam nic, oprócz grzechu…ja jestem grzech plus nędza…Matka Boża! Tyś tak krótko powiedziała Swojemu Synowi, tylko trzy zdania – nie mają wina- i stał się cud…Uproś mi, Maryjo, mnie i moim krewnym łaskę wiary, nadziei i miłości. Powiedz o tym Swojemu Synowi tak delikatnie i krótko, jak umiesz to zrobić tylko Ty!….

  2. Jak kochać Jezusa nacodzień, gdy się ma w domu psychicznie chorą siostrą? Jezu! Boże Wszechmocny, Boże Wiecznej Miłości! Ty kochasz wszystkich bez wyjątku, i tę chorą siostrą , którą ja nie umiem przyjmować w życiu codziennym…Matko Boża! Pomóż mi! Wejrzyj na moją sytuację i ześlij mi moc Ducha Świętego, by On mnie ciągle pouczał o miłości do bliżnich swoich…Jeśli Ty byłaś zatroskana o brak wina, to o ileż bardziej zatroszczysz się o mnie w mojej sprawie, i o moje zdrpwie jak fizyczne tak i duchowe…Dziękuję Ci Boże Wielki Niepojęty za już udzielone łaski i za te, których mi jeszcze udzielisz w ciągu całego życia. Błagam Cię jeszcze o dory przbieg operacii na oko dla mojej siostry Anny na jutro 26 sierpnia. Matko Boża Ukochana! Stań obok lekarza, i prowadż rękę lekarza…Dziękujemy z całego serca….

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *