Ewangelia na 28 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2020 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody.

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!» Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Komentarz do Ewangelii na 28 sierpnia:

Wyobraź sobie taką scenę: zapada zmrok, cichną dźwięki miasta, budzą się nocne zwierzęta. Na drodze delikatne światło lamp oświeca sylwetki pięciu par kobiet. W każdej parze jedna kobieta jest mądra, a druga głupia. Wszystkie, jedna po drugiej, zapadają w sen. Jest noc, lampy powoli gasną, wszystko otula ciemność, życie zamiera.

Przywołany obraz rodzi mnóstwo pytań: co te kobiety robią o tak późnej porze na drodze? Co sprawia, że wciąż trwają w dziwnym oczekiwaniu i nie wracają do własnych wygodnych łóżek. Czy to nakaz Prawa? A może szukanie własnej korzyści? Kim jest dla nich ów Oblubieniec, którego oczekują? Możesz też zapytać siebie: do jakich rzeczy jesteś zdolny, gdy robisz to, co kochasz?

Gdy święta Teresa z Lisieux leżała w łóżku i zanosiła się od kaszlu, na chustce, którą przykładała do ust, zobaczyła ślady krwi. W tym właśnie momencie rozpoznała owo wołanie: Oblubieniec idzie, jest coraz bliżej. Odczuła wielką radość, że wreszcie spotka Ukochanego. Gdzie dostrzegasz podobne wołanie w swoim życiu? Powierz Jezusowi wszystko, co zrodziło się w tobie podczas tej modlitwy: pragnienia, lęki, pytania. Proś, by coraz bardziej rozpalał w tobie ogień Swojej miłości, która każdy trud czyni lekkim, bo pełnym sensu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *