Ewangelia na 23 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2020 wg św. Mateusza 16, 13-20 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Komentarz do Ewangelii na 23 sierpnia:

Każda prawdziwa relacja z drugą osobą wymaga otwartości wobec siebie nawzajem i bycia autentycznym. Jezus, pytając uczniów, za kogo Go uważają, nie tylko konfrontuje ich z własnymi poglądami, lecz także podkreśla swoją szczególną otwartość wobec nich. I jednocześnie zachęca do szczerości. Zastanów się, w jaki sposób Jezus zaprasza cię do prawdziwej relacji z Nim?

Jezus nazywa Piotra Opoką. Nie dlatego, że Piotr nie popełnia błędów i jest doskonały. Raczej dlatego, że jest autentyczny. Jest autentyczny przed Panem we wszystkim, co w nim godne podziwu, i w swoich słabościach. Dzięki temu może być w bliskiej relacji z Jezusem. Może się w niej rozwijać i wzrastać, bo otwiera swoje myśli, uczucia, pragnienia przed Bogiem.

Jezus mówi też, że na tej Opoce zbuduje swój Kościół. Czy za Opokę, na której Jezus zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, uznawałby ludzką siłę? Czy raczej chodzi Mu o bliską, głęboką relację z Nim? Spróbuj dziś stanąć przed Jezusem taki, jaki jesteś, ze wszystkim, co jest w tobie. Powiedz Mu szczerze o tym, co myślisz, co czujesz. Także o tym, jak widzisz swoją relację z Nim i czego w niej pragniesz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *