Ewangelia na 4 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.07.2020 wg św. Mateusza 9, 14-17 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2020 wg św. Jana 20, 24-29 z komentarzem: Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.07.2020 wg św. Mateusza 9, 1-8 z komentarzem: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.07.2020 wg św. Mateusza 8, 28-34 z komentarzem: Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2020 wg św. Mateusza 8, 23-27 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!” A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.06.2020 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2020 wg św. Mateusza 10, 37-42 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.06.2020 wg św. Mateusza 8, 5-17 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.06.2020 wg św. Mateusza 8, 1-4 z komentarzem: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!” I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.06.2020 wg św. Mateusza 7, 21-29 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie […]
Czytaj dalej…