Ewangelia na 30 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2020 wg św. Mateusza 8, 23-27 z komentarzem:

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!” A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?” Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”

Komentarz do Ewangelii na 30 czerwca:

Gwałtowne wichry i burze na Jeziorze Galilejskim nie są niczym zaskakującym dla rybaków, którzy tam pracują. Nagła burza nie powinna więc zbytnio przerażać apostołów, z których część była przedtem rybakami. A jednak wszyscy oni są przerażeni, a ich strach potęguje woda wlewająca się do wnętrza łodzi. A Jezus, człowiek przy którym czują się bezpieczni, spokojnie śpi, zamiast pomagać w ewakuacji.

Jakże dziwna jest reakcja Jezusa – po obudzeniu nie chwali uczniów za podjęte działanie, nie pomaga im w tym, co robią, ale wręcz ich upomina, zarzucając im lęk i małą wiarę. A dopiero potem wstaje, ucisza burzę, przywraca ład na jeziorze i kontynuuje podróż z Apostołami.

W tym obrazie łodzi miotanej przez burzowe fale można zobaczyć obraz Kościoła znajdującego się w niebezpieczeństwie. Uczniowie, przejęci lękiem, proszą Jezusa o ratunek. Upomnienie Jezusa jest wezwaniem do refleksji nad wiarą, bo przecież słaba wiara nie wytrzyma w ciężkich momentach. Wiara jest zaufaniem. Ufamy, że będzie dobrze, że z niejednej burzy czy opresji wyjdziemy cało, bo przecież jest przy nas Chrystus. Zastanów się, jaka jest kondycja twojej wiary i czy ufasz Jezusowi na tyle, by wraz z Nim spokojnie spać, gdy wokół szaleje burza. Proś Go o taką wiarę.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *