Ewangelia na 27 czerwca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.06.2020 wg św. Mateusza 8, 5-17 z komentarzem:

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź!» – a idzie; drugiemu: «Przyjdź!» – a przychodzi; a słudze: «Zrób to!» – a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby”.

Komentarz do Ewangelii na 27 czerwca:

Setnik, a więc zahartowany żołnierz, który ma władzę nad innymi, prosi Jezusa o uzdrowienie swego sługi. Jego niezachwiana wiara w Jezusa może zdumiewać. Urząd setnika nie kojarzy się z wielką wiarą. Jego prostota, pokora i ufność przybliżają go do Boga, który chce uzdrowić chorego. Co tobie umożliwia wejście w bliskość z Bogiem?

Jezus, wzruszony wstawienniczą prośbą, uzdrawia sługę, choć jest daleko od niego. Dla Bożej mocy nie ma ograniczeń czasu i przestrzeni. Wiara setnika była tak wielka, że wystarczyło tylko słowo Jezusa. Nie była potrzebna obecność i dotknięcie chorego. Zastanów się, jak ty możesz pomagać innym w drodze do wyzdrowienia lub spotkania uzdrawiającego Boga.

Doświadczenie choroby, bólu czy cierpienia jest okazją, aby wołać do Boga, aby szukać z wiarą jego pomocy. Trudne sytuacje są próbą wiary, która może ją wzmocnić. Słuchając ponownie Ewangelii, proś o oczy wiary, abyś potrafił dostrzegać, że miłość Boga towarzyszy ci w każdej sytuacji i nigdy nie jesteś sam. Proś Jezusa, aby każda trudna sytuacja wzmacniała i pogłębiała twoją wiarę w Jego uzdrawiającą obecność.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *