Ewangelia na 5 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.05.2018 wg św. Jana 15, 18-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.05.2018 wg św. Jana 15, 12-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.05.2018 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2018 wg św. Jana 15, 1-8 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2018 wg św. Jana 14, 27-31a z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2018 wg św. Jana 14, 21-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2018 wg św. Jana 15, 1-8 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2018 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2018 wg św. Jana 14, 1-6 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2018 wg św. Jana 13,16-20 z komentarzem: Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz […]
Czytaj dalej…