Ewangelia na 5 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.05.2018 wg św. Jana 15, 18-21 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.

Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał»

Komentarz do Ewangelii na 5 maja:

Jezus spotyka się z uczniami ostatni raz przed męką. Mówi im o istocie tego co znaczy być Jego uczniem. „Bycie z tego świata” to niekierowanie się ewangelicznymi zasadami. To poleganie bardziej na swoim sprycie niż na słowach Jezusa. A ty czym się kierujesz w codzienności? Czy starasz się patrzeć na wydarzenia ze swojego życia w sposób Jezusowy?

Uczeń Jezusa powinien starać się być przygotowanym na los swojego Mistrza. Przyjmować wszystko, co spotyka go ze względu na Jego imię. Czy masz świadomość, ciężaru niesienia krzyża? A może zdarzają ci się momenty zniechęcenia? jak wtedy reagujesz?

Jezus przypomina uczniom, że swoje dzieło wykonuje ze względu na Ojca. Bo to Ojciec posłał Syna, by odkupił człowieka. Czy modlisz się do Boga Ojca, na którego Jezus ciągle wskazuje? Jezus pokornie oddaje się Jemu w swoim cierpieniu. Czy robisz podobnie? Bycie uczniem Jezusa wymaga ciągłego odnajdywania znaczenia Jego słów. Te słowa są ciągle żywe, bo ewangelia nie jest opowiadaniem o przeszłości. Oddaj Jezusowi swoją drogę do Ojca. Powiedz Mu o swoich trudnościach i radościach.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *