Ewangelia na 28 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2018 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię»

Komentarz do Ewangelii na 28 kwietnia:

Jezus obiecuje swoim przyjaciołom, że będzie przez nich działał. Jeśli chcesz znaleźć się w ich gronie, pozwól Chrystusowi, aby działał także przez ciebie. Zaproś Go do wszystkiego, co robisz, do swojej pracy i odpoczynku. Pomyśl o czynnościach, do których najbardziej chcesz zaprosić Chrystusa. Jeśli prosisz, aby wykonywał je przez ciebie, On działa.

Jezus obiecuje, że uczynisz nawet większe dzieła niż On, dlatego że idzie do Ojca. Co w twoim życiu może być tym większym dziełem? Spróbuj zmienić kierunek patrzenia, nie na wymiar materialny, ale na istotę czynienia dobra. Czy starasz się czynić dobro, nawet jeśli wiąże się to z wysiłkiem i trudem?

Zaproś Chrystusa do twoich uszu i oczu, gdy słuchasz podopiecznych lub klientów, gdy uczysz się lub relaksujesz. Do twego dotyku, gdy robisz coś rękami. Zapraszaj Go często, a wtedy stopniowo zaczniesz dostrzegać, jak pozbywasz się iluzji i frustracji. Zapraszaj Chrystusa do podpowiadania twoim myślom, co naprawdę oznacza, że działasz w Jego Imię, w Jego Duchu i w Jego Obecności. Poproś Jezusa, aby umacniał stale twoją wiarę w to, że On przez ciebie działa, tak jak Ojciec działa przez Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *