Ewangelia na 26 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2018 wg św. Jana 13,16-20 z komentarzem:

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał»

Komentarz do Ewangelii na 26 kwietnia:

Na ostatniej wieczerzy Jezus myje nogi swoim uczniom, służy im, wykonuje gest miłości i pokory, szacunku nawet wobec tych, którzy nie zawsze na ten szacunek zasługują. Takie jednak ma być „wstępne założenie” wyruszenia z misją głoszenia nauki Jezusa.

Jezus sam wybiera swoich uczniów, ale zostawia im wolność, nawet wolność odrzucenia Go i zdrady. Taka jest cena miłości i szacunku. Jaki jest twój stosunek do ludzi? Czy jest w nim szacunek dla innych, nawet dla tych, z których wyborami życiowymi się nie zgadzasz? A czy umiesz dać wolność tym, których kochasz?

Podejmując misję Jezusa, czyli fakt, że On cię posyła, musisz pamiętać, że nie masz realizować siebie, swoich planów, ambicji, także swoich pomysłów. Najważniejsze jest przesłanie Jezusa. Kto przyjmie ciebie, to, co głosisz słowem i życiem, przyjmuje Jezusa. Nie zasłaniaj Go sobą. Jezus obdarza nas wielkim zaufaniem, powierzając nam misję głoszenia Jego Ewangelii. Czy chcesz się przyłączyć?

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *