Ewangelia na 2 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2023 wg św. Jana 1, 19-28 z komentarzem: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2023 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2022 wg św. Mateusza 2,13-15. 19-23 z komentarzem: Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2022 wg św. Łukasza 2, 22-35 z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2022 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem: Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2022 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.12.2022 wg św. Mateusza 10, 17-22 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2022 wg św. Łukasza 1, 67-79 z komentarzem: Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas […]
Czytaj dalej…